NORMATIVA

 • Escape City és un esdeveniment lúdic per equips de 2 a 5 persones, en el qual es pot participar a partir de 10 anys.
 • La formació dels equips és lliure.
 • Els participants d’entre 10 i 13 anys hauran de formar part d’equips en els quals hi hagin inscrits majors d’edat que se’n facin responsables i els acompanyin durant tota l’activitat.
 • Els participants d’entre 14 i 17 anys podran formar part d’equips en els quals no hi hagin inscrits majors d’edat.
 • Tots els participants menors de 18 anys hauran de lliurar en el moment del Check-in, l’autorització signada pels seus pares/tutors legals i una fotocòpia del DNI de qui la signa, independentment que aquest responsable formi part o no de l’equip. L’autorització es podrà descarregar del web escapecity.net o recollir-la al mateix Check-in.
 • Les inscripcions i el corresponent pagament, s’efectuaran per equips al web www.escapecity.net, indicant les dades de tots els participants que en formin part.
 • Amb la inscripció els participants acceptaran aquesta Normativa i autoritzaran a Playful Events SL (organitzadora d’Escape City) a enviar-los comunicacions relacionades amb la seva participació en l’activitat.
 • Per a cada sessió, s’establirà un horari de Check-in, on els participants s’hauran d’identificar com a membres de l’equip, lliurar les autoritzacions, si s’escau, i recollir la seva polsera identificativa i el material necessari per jugar.
 • La polsera identificativa s’haurà de portar posada al canell i ben visible durant tota la durada de l’activitat.
 • Escape City no és una competició. És un esdeveniment per compartir, divertir-se i passar-ho bé. Per això no s’acceptaran determinades actituds ni accions, que seran motiu de desqualificació immediata:
  • Manca de respecte a les normes bàsiques de civisme i educació envers la resta de participants, acompanyants, espectadors i personal d’organització.
  • Manca de respecte a l’espai públic, mobiliari urbà, propietat privada i materials de l’organització.
  • Consum d’alcohol i/o de qualsevol altra substància estupefaent.
  • Treure’s la polsera identificativa.
  • Incorporar a l’equip participants sense polsera identificativa (desqualificació de l’equip sencer).
  • No respectar les indicacions “NO TOCAR”.
  • Desplaçar-se amb qualsevol classe de vehicle, inclosos patinets, monopatins, patinets elèctrics, bicicletes, motos o cotxes, excepte les cadires de rodes en cas de persones amb algun tipus de discapacitat. L’activitat cal fer-la a peu.
  • Utilitzar punters làser o qualsevol altre element que pugui afectar i molestar a la resta de persones implicades directament o indirecta amb l’activitat.
 • El personal de l’organització anirà identificat de forma molt evident, de manera que en tot moment els participants el podran reconèixer.
 • Qualsevol membre de l’organització està autoritzat per desqualificar de forma immediata al participant que incorri en qualsevol dels supòsits anteriors, tallant-li la polsera identificativa.
 • No respectar les indicacions de l’organització respecte a les normes de seguretat establertes per les autoritats competents per evitar la propagació de la Covid.