NORMATIVA

• Escape City és un esdeveniment lúdic per equips de 2 a 6 persones, en el qual es pot participar a partir de 10 anys.

• La formació dels equips és lliure i no és requisit cap parentesc entre els seus membres.

• Els jugadors d’entre 10 i 13 anys haureu de formar part d’equips en els quals hi hagin inscrits majors d’edat que se’n facin responsables de vosaltres i us acompanyin durant tot l’esdeveniment. A més haureu de lliurar-nos en el moment del Check-in, l’autorització signada pels vostres pares/tutors legals i una fotocòpia del DNI de qui la signa, independentment que aquest responsable formi part o no de l’equip.

• Els jugadors de 14 a 17 anys, haureu de lliurar-nos en el moment del Check-in, l’autorització signada pels vostres pares/tutors legals i una fotocòpia del DNI de qui la signa, independentment que aquest responsable formi part o no de l’equip.

Les inscripcions i el corresponent pagament, les realitzareu per equips al web www.escapecity.net, indicant les dades de tots els participants que en formeu part.

• En el moment de la inscripció designareu un Capità de l’equip que serà la persona de contacte amb l’organització i amb els Escape Masters de les proves.

• Quan validem la vostra inscripció, enviarem un correu electrònic al Capità del vostre equip amb totes les instruccions perquè pugueu participar en l’esdeveniment amb totes les garanties.

• A part de les comunicacions que us enviem com a participants abans de l’esdeveniment, us recomanem molt especialment que us llegiu tot el web i que esteu atents a les Xarxes Socials d’Escape City (Facebook, Instagram, Twitter i Youtube) on contínuament us anem parlant.

• En funció de la ciutat, la data i l’horari de l’esdeveniment, establirem l’horari de Check-in, on haureu d’identificar-vos com a membres de l’equip, lliurar les autoritzacions, si s’escau, i recollir el material per jugar.

• Lliurarem a tots els participants una polsera identificativa de diferent color per als Capitans dels equips i per a la resta de membres. Aquesta polsera us identifica com a participants i l’haureu de portar ben visible fins que passeu per la Porta de l’Esfera.

• El personal de l’organització anirà identificat de forma molt evident, de manera que en tot moment els participants ens podreu reconèixer.

• Escape City no és una competició. És un esdeveniment per compartir, divertir-nos i passar-ho bé. Per això no acceptarem determinades actituds, ni abans ni durant l’activitat, que seran motiu d’expulsió immediata:

– Manca de respecte a les normes bàsiques de civisme i educació envers la resta de participants, acompanyants, espectadors i personal d’organització.

– Manca de respecte a l’espai públic, mobiliari urbà, propietat privada i materials de l’organització.

– Consum d’alcohol i/o de qualsevol altra substància estupefaent.

• També seran motius d’expulsió immediata:

– Treure’s la polsera identificativa.

– No respectar les indicacions “NO TOCAR”.

– Utilitzar per desplaçar-se patinets, monopatins, patinets elèctrics, bicicletes, motos, cotxes o qualsevol altre vehicle diferent dels vostres peus o cadires de rodes en cas de persones amb algun tipus de discapacitat.

– Utilitzar punters làser o qualsevol altre element que pugui afectar i molestar a la resta de persones implicades directa o indirectament amb l’esdeveniment.

• Qualsevol membre de l’organització està autoritzat per expulsar de forma immediata al participant que incorri en qualsevol dels supòsits anteriors, tallant-li la polsera identificativa.